Uzasadnienie wyboru partnera w celu realizacji projektu.

Na ogłoszony w dniu 06 czerwca 2019 r., otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 28 czerwca 2019 r. wpłynęła tylko jedna oferta. Ofertę złożyła Firma PROJECT HUB Sp. z o.o., […]

Czytaj dalej


Nabór wniosków na partnera w celu wspólnej realizacji projektu

  Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego   Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Powiat Pajęczański, ul. […]

Czytaj dalej


X DZIAŁOSZYŃSKA DZIESIĄTKA

Od dziesięciu lat nasza szkoła jest współorganizatorem Działoszyńskiej Dziesiątki. Nie zabrakło nas również 12 maja 2019 roku. Licznie stawili się uczniowie Zespołu Szkół w Działoszynie, aby pomóc przy organizacji tej – prestiżowej dla naszej miejscowości – imprezy. Młodzież, pod opieką Pani Anny Gosławskiej i Dyrektora ZS, Pana Marcina Słupińskiego zorganizowała biuro zawodów, a także przeprowadziła biegi Dzieci i Młodzieży w ramach „X Działoszyńskiej Dziesiątki”. […]

Czytaj dalej


Teatr Zespołu Szkół w Działoszynie znów zagrał

„Działoszyn 22 km” – tak brzmi tytuł przedstawienia, które w środę 08 maja 2019r. w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie mogła zobaczyć zaproszona młodzież wszystkich gimnazjów i szkół podstawowych z terenu gminy Działoszyn. Już kolejny raz grupa teatralna, składająca się z utalentowanych aktorsko uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie, prezentowała publicznie swoje umiejętności. Młodymi artystami opiekują się oraz dają im […]

Czytaj dalej


DIGITAL GRIOTS – spotkanie projektowe

W dniach 2-6 kwietnia b.r. odbyło się piąte spotkanie międzynarodowej grupy projektowej „Digital Griots”. Miało ono miejsce w Bitonto, Włochy. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie reprezentowali mgr Anna Adrjanowicz-Noga (koordynator projektu) oraz mgr Andrzej Mostowski (członek grupy projektowej). Uczestnicy spotkania (reprezentanci grup z Turcji, Grecji, Bułgarii, Portugalii, Włoch i Polski) odbyli szkolenia z zakresu eTwinning oraz wdrażali platformę do działań projektowych. Dokonali podsumowania poprzedniego spotkania, […]

Czytaj dalej