X DZIAŁOSZYŃSKA DZIESIĄTKA

Od dziesięciu lat nasza szkoła jest współorganizatorem Działoszyńskiej Dziesiątki. Nie zabrakło nas również 12 maja 2019 roku. Licznie stawili się uczniowie Zespołu Szkół w Działoszynie, aby pomóc przy organizacji tej – prestiżowej dla naszej miejscowości – imprezy. Młodzież, pod opieką Pani Anny Gosławskiej i Dyrektora ZS, Pana Marcina Słupińskiego zorganizowała biuro zawodów, a także przeprowadziła biegi Dzieci i Młodzieży w ramach „X Działoszyńskiej Dziesiątki”. […]

Czytaj dalej


Teatr Zespołu Szkół w Działoszynie znów zagrał

„Działoszyn 22 km” – tak brzmi tytuł przedstawienia, które w środę 08 maja 2019r. w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie mogła zobaczyć zaproszona młodzież wszystkich gimnazjów i szkół podstawowych z terenu gminy Działoszyn. Już kolejny raz grupa teatralna, składająca się z utalentowanych aktorsko uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie, prezentowała publicznie swoje umiejętności. Młodymi artystami opiekują się oraz dają im […]

Czytaj dalej


Spotkanie z lokalną poetką, absolwentką naszej szkoły

W środę 28 marca uczniowie klasy pierwszej liceum oraz drugiej i trzeciej technikum uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Panią Anną Kubarycz, absolwentką naszej szkoły – młodą poetką. Spotkanie odbyło się w Powiatowej Bibliotece Publicznej z/s w Działoszynie. Pani Anna Kubarycz w 2018 roku wydała tomik poezji zatytułowany „Potrzeby fizjo(nie)logiczne”.  Jej wiersze ukazywały się już wcześniej, m.in. w ,,Angorze” oraz w antologii Regionalnego Klubu Literackiego ,,Drzewo Poznania”. Podczas pierwszej […]

Czytaj dalej


Informacja dla Rodziców/Prawnych Opiekunów Uczniów

Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie informuje, że dnia 8 kwietnia 2019 roku w placówce prawdopodobnie rozpocznie się strajk nauczycieli i pracowników szkoły. Jeśli dojdzie do strajku, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w tym czasie zostaną zawieszone (nie będzie lekcji według tygodniowego planu zajęć). Jednak szkoła będzie otwarta i uczniowie, którzy przyjdą na zajęcia, zostaną otoczeni opieką dydaktyczno-wychowawczą (zajęcia dla nich będą zorganizowane według planu awaryjnego). Dyrektor Zespołu […]

Czytaj dalej