Witamy Wszystkich na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie!

Egzaminy poprawkowe!

24.08 (poniedziałek), godz. 8:00 – fizyka, zajęcia specjalizacyjne, chemia, EDB;
26.08 (środa), godz. 8:00 – j. angielski, j. niemiecki;
27.08 (czwartek), godz. 8:00 – historia, j. polski;

POPRAWA MATURY
25.08 (wtorek), matura pisemna z matematyki, matura ustna z j. polskiego;

Dodano:

Sprzedaż biletów miesięcznych

PKS Częstochowa S.A. Informuje, że w dniu 01.09.2015 w Zespole Szkół w Działoszynie sala 27 od godziny 08:00 do godziny 09:30 będzie prowadzona sprzedaż biletów miesięcznych.

Plakat

Dodano:

Zawartość Teczki Kandydata – wykaz dokumentów

Teczka kandydata do I klasy szkoły ponadgimnazjalnej powinna zawierać:

  • zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • 2 zdjęcia,
  • kserokopię dowodu osobistego rodzica/opiekuna,
  • kartę zdrowia ucznia,
  • podanie (wydruk z systemu),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (technikum, zsz).

Wszystkie dokumenty prosimy przynosić w białej teczce.

Dodano:

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

Dodano:

WYNIKI OGŁOSIĆ JUŻ CZAS!!!!

Zgodnie z umieszczoną wcześniej na stronie internetowej informacją podajemy wyniki szkolnego konkursu „ Mój zawód na europejskim rynku pracy”:

  1. miejsce Kamila Wilk
  2. miejsce Monika Szczerkowska
  • miejsce Aleksandra Szczerkowska

Przyznano także dwa wyróżnienia: dla Dominiki Mielczarek oraz Rafała Leszczyka.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!!

 

mgr Ewelina Cichoń- Kościelna

mgr Aleksandra Strelczonek

Dodano: