Witamy Wszystkich na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie!

Sprzedaż biletów miesięcznych

PKS Częstochowa S.A. Informuje, że w dniu 01.09.2015 w Zespole Szkół w Działoszynie sala 27 od godziny 08:00 do godziny 09:30 będzie prowadzona sprzedaż biletów miesięcznych.

Plakat

Dodano:

Zawartość Teczki Kandydata – wykaz dokumentów

Teczka kandydata do I klasy szkoły ponadgimnazjalnej powinna zawierać:

  • zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • 2 zdjęcia,
  • kserokopię dowodu osobistego rodzica/opiekuna,
  • kartę zdrowia ucznia,
  • podanie (wydruk z systemu),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (technikum, zsz).

Wszystkie dokumenty prosimy przynosić w białej teczce.

Dodano:

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

Dodano:

WYNIKI OGŁOSIĆ JUŻ CZAS!!!!

Zgodnie z umieszczoną wcześniej na stronie internetowej informacją podajemy wyniki szkolnego konkursu „ Mój zawód na europejskim rynku pracy”:

  1. miejsce Kamila Wilk
  2. miejsce Monika Szczerkowska
  • miejsce Aleksandra Szczerkowska

Przyznano także dwa wyróżnienia: dla Dominiki Mielczarek oraz Rafała Leszczyka.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!!

 

mgr Ewelina Cichoń- Kościelna

mgr Aleksandra Strelczonek

Dodano:

KONKURS „ MÓJ ZAWÓD NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY”

Miło nam poinformować, że konkurs organizowany dla uczniów szkół zawodowych i technikum naszej szkoły został rozstrzygnięty. Przypominamy, że w ramach tego konkursu uczniowie mieli za zadanie napisać swoje CV ( 200-250 znaków) oraz krótki list motywacyjny (100 – 150 znaków) w języku polskim oraz w języku niemieckim. Organizatorzy konkursu mieli nieproste zadanie, ponieważ prace, które napłynęły, spełniały wszystkie wymagania określone dla dokumentów aplikacyjnych, a uczniowie w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali swoje przyszłe zawody. Wyników konkursu nie zdradzimy jeszcze dzisiaj… uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień nastąpi na apelu z okazji zakończenia rok szkolnego tj. w najbliższy piątek. Wszystkim osobom biorącym udział w konkursie a w szczególności zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Symbolicznie Wasze ręce uściśniemy w piątek.

 

Organizatorzy Konkursu
mgr Ewelina Cichoń- Kościelna , mgr Aleksandra Strelczonek

Dodano: