Witamy Wszystkich na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie!

IX Powiatowy Konkurs Recytatorski – Poezja i proza twórców brytyjskich

W środę 25 marca br. w malowniczej scenerii Zespołu Parkowo-Pałacowego w Działoszynie już po raz dziewiąty spotkali się miłośnicy literatury brytyjskiej na Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poezja i proza twórców brytyjskich”. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie, a koordynatorem imprezy – nauczycielka języka angielskiego – mgr Anna Adrjanowicz-Noga. Celem konkursu jest upowszechnianie twórczości poetów i pisarzy brytyjskich, rozbudzenie zainteresowania literaturą tego obszaru językowego wśród młodzieży oraz propagowanie nauki języka angielskiego. Uczestnicy poprzez udział w konkursie poznają brytyjskie dzieła literackie, czytają je zarówno w oryginale, jak i w przekładzie, interpretują wybrane utwory, jednocześnie ćwicząc poprawną wymowę i intonację w języku angielskim. W bieżącym roku szkolnym dużą popularnością cieszyły się dzieła Charles’a Dickensa, Emily Bronte, Williama Blake’a, czy J.R.R. Tolkiena. Jury oceniło dobór repertuaru, umiejętności językowe oraz wyraz artystyczny występów.

Oto wyniki konkursu:
Kategoria szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Julia Cierpisz (Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy)
II miejsce – Julia Jabłońska (Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy)
III miejsce – Oliwia Krajewska(Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy)

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Barbara Drab (Zespół Szkół w Działoszynie) oraz Martyna Dubińska (Zespół Szkół w Pajęcznie)
II miejsce – Jowita Ignasiak (Zespół Szkół w Pajęcznie)
III miejsce – Małgorzata Zdunek (Zespół Szkół w Działoszynie)

Tradycją imprezy jest prezentowanie w części pozakonkursowej skeczu bądź fragmentu sztuki w języku angielskim przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół w Działoszynie pod kierunkiem mgr Anny Adrjanowicz-Noga. W bieżącym roku rozbawili oni publiczność scenką pt. „The Butler Did It”.

Jury skomentowało występy sceniczne oraz umiejętności językowe uczestników i udzieliło fachowych porad. Konkursowi towarzyszyła, jak co roku, bardzo ciepła i przyjemna atmosfera. Zwycięzcy konkursu nagrodzeni zostali atrakcyjnymi nagrodami.

24pozycja

Dodano:

Targi Budowlane Budma w Poznaniu

13.03.2015r. uczniowie technikum budowlanego pod opieką p. Grażyny Krzypkowskiej oraz p. Bogdana Sokalskiego uczestniczyli w wyjeździe na Targi Budowlane Budma w Poznaniu.

Młodzież zgłębiła wiedzę na temat nowych technologii w budownictwie. Dodatkową atrakcją wyjazdu był spacer ( ~5 km) trasą traktu królewsko-cesarskiego, na której mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat architektury, zobaczyć zamek cesarski, dawne mury miejskie, ratusz liczne kamienice, kościoły , a także najstarszą część miasta-Ostrów Tumski. Zwieńczeniem wycieczki był spacer nad jeziorem Maltańskim, gdzie wśród odgłosów otaczającej przyrody, młodzież mogła się relaksować i podziwiać infrastrukturę toru wioślarskiego oraz piękno zbiornika wodnego.

Dodano:

V miejsce w wojewódzkim etapie konkursu ZUS

16 marca 2015 roku odbył się wojewódzki etap konkursu „ Wato wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, zorganizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nasza szkoła jako jedyna reprezentowała powiat pajęczański. O ile w pierwszym, szkolnym etapie uczniowie zmagali się z pytaniami indywidualnie, to w drugim pracowali zespołowo. Nasz zespół tworzyli uczniowie z klasy Ia i II TB: Martyna Drab, Daria Wolna i Konrad Radek. Musieli oni wykazać się wiedzą na temat znajomości systemu ubezpieczeń społecznych, przysługujących z tego tytułu świadczeń, sposobów wyliczania emerytury oraz z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W konkursie zajęliśmy wysokie, V miejsce, pokonując 11 drużyn z innych szkół województwa łódzkiego, w tym z powiatów ościennych. Serdecznie gratulujemy!!!

Dodano:

W czwartek (19.03.2015), o godzinie 16:30 odbędą się wywiadówki klas maturalnych!

Dodano:

„PRZYWRACANIE AKTYWNEGO OBYWATELSTWA W EUROPIE” – wizyta w Turcji

W dniach 22.02 – 27.02.2015r. nauczyciele naszej szkoły, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pajęcznie oraz Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki w Działoszynie odbyli roboczą wizytę w Turcji w Edirne, w ramach realizacji projektu Erasmus + „Przywracanie aktywnego obywatelstwa w Europie”. Podczas wizyty podsumowano dotychczasowe działania oraz ustalono harmonogram przyszłych prac.

W domu kultury w Edirne wzięliśmy udział w warsztatach plastycznych, podczas których wykonywaliśmy obrazy malowane pod wodą oraz owoce z mydła. Zwiedziliśmy też Centrum Sportu, meczet i pracownię haftu w Edirne oraz pałac sułtana w Istambule

Dodano:

DROGOWSKAZEM BÓG, HONOR, OJCZYZNA

„Bogu i Polsce. Harcerstwo niepokorne i niezależne w Polsce Ludowej”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Działoszyna na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału radomskiego.

Wystawa jest poświęcona dziejom harcerstwa w PRL, tj. od 1945 do 1990 roku. Jej celem jest przedstawienie losów polskiego harcerstwa w okresie po II wojnie światowej w państwie komunistycznym. Szczególny nacisk został położony na lata 1980–1989, kiedy niezależne od władz komunistycznych środowiska harcerskie odrodziły się, wysuwając postulat odnowy Związku Harcerstwa Polskiego w oparciu o tradycyjne harcerskie ideały. Pierwsza część wystawy, zatytułowana „Harcerstwo zniewolone”, ukazuje politykę władz komunistycznych wobec ZHP, jego zniszczenie w 1950 roku, próby odrodzenia w 1956 r., a następnie podporządkowanie przez PZPR i przekształcenie w upolitycznioną, zbiurokratyzowaną organizację młodzieżową. Druga część pod tytułem „Harcerska „Solidarność” dotyczy zagadnienia środowisk, ruchów i organizacji harcerskich, powstałych na fali solidarnościowego buntu z sierpnia 1980 roku. „Harcerstwo stanu wojennego” to kolejna część wystawy, w której przedstawione zostały losy niezależnego harcerstwa po 13 grudnia 1981 r., m.in. represje wobec instruktorów i drużyn. Część czwarta pt. „Niezależni” charakteryzuje działalność niezależnych organizacji harcerskich, a w szczególności ich udział w Białej Służbie (tzn. harcerskiej służbie porządkowej, sanitarnej i informacyjnej) w czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w 1983 i 1987 roku, w ogólnopolskich zlotach harcerskich przeprowadzanych z okazji ważnych rocznic lub wydarzeń patriotycznych, pracach duszpasterstw harcerskich. Ostatnia część, czyli „Czas przełomu”, prezentuje zmiany w polskim harcerstwie w okresie transformacji ustrojowej 1989 roku.

Dodano: